Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Powiat Płoński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku po raz pierwszy przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowany ze środków Państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania Programu:
141 066 zł
Całkowity koszt realizacji Programu:
141 066 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 2 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, oraz 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Program ma zapewniać:

 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 • graniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów, do której należy dołączyć aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności.

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomoc Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk w pok. 118 tel. 23 662 75 49

ZAŁĄCZNIKI:

 • Regulamin rekrutacji
  Utworzono dnia 24.03.2022, 11:00
 • Załącznik nr 1
  Utworzono dnia 24.03.2022, 12:01

  Karta zgłoszenia do Programu

 • Załącznik nr 2
  Utworzono dnia 24.03.2022, 12:03

  Karta zgłoszenia Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do Programu

 • Załącznik nr 3
  Utworzono dnia 24.03.2022, 12:04

  Formularz informacyjny do Programu

 • Załącznik nr 4
  Utworzono dnia 24.03.2022, 12:11

  Klauzula informacyjna w ramach Programu

 • Załącznik nr 5
  Utworzono dnia 24.03.2022, 12:15

  Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu

 • Załącznik nr 6
  Utworzono dnia 24.03.2022, 12:17

  Karta realizacji usług asystenta w ramach Programu

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny