Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy Pieczy Zastępczej

W myśl zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697) piecza zastępcza jest sprawowana
w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W pieczy zastępczej umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub częściowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza rodzicielska została im ograniczona lub zawieszona. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

 

 1. Rodzinna piecza zastępcza jest organizowaną przez powiat formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzinna piecza zastępcza jest to przejściowa forma opieki nad dzieckiem.
  Rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej:
  • rodzina zastępcza:
   • spokrewniona w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie) lub rodzeństwo,
   • niezawodowa - to rodziny tworzone przez małżeństwo lub osobę nie pozostająca w związku małżeńskim nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce,
   • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
  • rodzinny dom dziecka - może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.
 2. Instytucjonalna piecza zastępcza
  Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie:
  • Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:
   • socjalizacyjnego,
   • interwencyjnego,
   • specjalistyczno-terapeutycznego,
   • rodzinnego.
  • Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
  • Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Na terenie powiatu płońskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo - wychowawcza:

      Dom Dziecka im. Janusza Korczak w Płońsku 
      ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk

 

Tryb i sposób kierowania do rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych określają zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ponadto organizację placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz standardy świadczonych usług określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny