Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

POWIATOWY ZESPÓŁ

DO SPRAW ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W PŁOŃSKU

 

UL. ks Jerzego Popiełuszki 14

09 – 100 PŁOŃSK

 

tel. 23 662 80 09

fax. 23 662 75 49

 

Przewodniczący Zespołu - Grzegorz Franczak

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku funkcjonuje od 2001 roku, jest jednostką organizacyjną podlegającą pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zajmuje się orzecznictwem do celów pozarentowych (rehabilitacyjnych) działa, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zespół zgodnie z Zarządzeniem Nr 26 Starosty Płońskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i obejmuje swoim zasięgiem działania Powiat Płoński.

 

Godziny pracy Zespołu:

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00.

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Zespołu w pokoju nr 107 na parterze.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się również w siedzibie Zespołu.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

  • legitymacje osób niepełnosprawnych

  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

  • karty parkingowe.
     

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

  • zaświadczenie lekarskie zawierającym opis stanu zdrowia osoby orzekanej (wydanym przez lekarza, pod którego opieką osoba się znajduje),

  • wszelkie dokumenty medyczne mogące mieć wpływ na ustalenie zakresu niepełnosprawności np. aktualne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, ewentualne karty informacyjne z pobytów w szpitalu, itp.

Należy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane dla potrzeb Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, nie może być wydane wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

- wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

- jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Legitymacja upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

KARTY PARKINGOWE

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Do wniosku placówki dołącza się:
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o: posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki; prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej, a także przedstawia dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

 

Opłatę 21 zł za wydanie karty parkingowej należy uiścić na konto:

Powiat Płoński  nr  36 8230 0007 0013 2307 2000 0014

w tytule płatności wpisując “opłata za kartę kaprkingową dla …………………….( imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, uprawnionej do uzyskania karty parkingowej))

 

Opłatę 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej   należy uiścić na konto: Powiat Płoński nr 44 8230 0007 0013 2307 2000 0064

Opłata za duplikat legitymacji pobierana jest jedynie w przypadku zagubienia/utraty albo uszkodzenia/zły stan techniczny posiadanej legitymacji.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny