Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny samorząd 2024

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – Zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

Wniosek A1 - oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek A2, A3- prawo jazdy

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu

Załącznik nr 2b - Zaświadczenie lekarskie narząd słuchu

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

Obszar A – Zadanie nr 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

Wniosek A4 - oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 2b - Zaświadczenie lekarskie narząd słuchu

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

 

Obszar B – Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 2b - Zaświadczenie lekarskie narząd słuchu

Załącznik nr 2c - Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu B1

Załącznik nr 2d - Zaświadczenie lekarskie narząd wzroku B1

Załącznik nr 2e - Zaświadczenie lekarskie narząd wzroku B3

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

Obszar B – Zadanie nr 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek B2 - sprzęt elektroniczny - szkolenia

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

Obszar B – Zadanie nr 5 dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Wniosek B5 - sprzęt elektroniczny - serwis

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

Obszar C – Zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek C1 - wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 2f - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

Obszar C – Zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek C2 - wózek inwalidzki lub skuter - serwis

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

Obszar C – Zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wniosek C3 - proteza kończyny

Załącznik nr 2g - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

Załącznik - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy

 

Obszar C – Zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wniosek C4- proteza kończyny - serwis

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

Załącznik - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy

 

Obszar C – Zadanie nr 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 

Wniosek C5 - skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

Załącznik nr 7 - Zaświadczenie lekarskie

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek D - opieka dla osoby zależnej

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zakład pracy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole, szkołę, uczelnię

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek MII - edukacja

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/dziecka/podopiecznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pełnomocnika

Załącznik nr 8 - Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni

Załącznik nr 9 - Zaświadczenie wydane przez pracodawcę

Załącznik nr 11 - Oświadczenie

Załącznik - Zaświadczenie o zdalnej nauce

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny