Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Indywidualny program usamodzielnienia

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy właściwego do przyznania pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie biorąc pod uwagę sposób i formy:

 • współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach rodziną i środowiskiem,
 • uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby
  usamodzielnianej,
 • uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • osiedlenia się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania,
 • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • podjęcia zatrudnienia,
 • pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Przygotowując indywidualny program usamodzielnienia, osoba usamodzielniana uwzględnia w nim plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz termin ich realizacji.
          Indywidualny program usamodzielnienia staje się podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie z datą podpisania go przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia  oraz kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

          Zmiany w indywidualnym programie usamodzielnienia może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem  usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej tej osoby. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
          Opiekunem usamodzielnienia może być, po wyrażeniu zgody :
 

 • jedno z rodziców zastępczych,
 • dyrektor placówki rodzinnej,
 • pracownik socjalny,
 • wychowawca,
 • psycholog,
 • osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

 

          Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 1. zaznajomienie się z dokumentacja i droga życiową osoby usamodzielnianej,
 2. opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia,
 3. ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 4. współpraca z rodziną osoby usamodzielnianą oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza  ze szkołą oraz gminą,
 5. opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny