Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcprplonsk.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu nadmiernego obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Pliki typu PDF, DOC, IMG z racji swoich objętości redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takiej formy publikacji.

Wyłączenia:

- niektóre treści nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów,

- część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Kobyliński

E-mail: kkobylinski@pcprplonsk.pl

Telefon: 236627549 wew.18

 

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku mieści się w budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku, który mieści się w siedzibie PCPR.

Budynek przy ul. ks. J. Popiełuszki 14 przystosowany jest do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Przy wejściu do budynku znajduje się winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się osobna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem funkcjonuje parking na którym wyznaczone są osobne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny