Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ważna informacja dotycząca orzeczeń

Utworzono dnia 09.03.2021

Ważny komunikat

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku informuje, że:

na podstawie  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

W nawiązaniu do powyższego wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z niniejszym przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa.

W przypadku orzeczeń, których ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia. 

Również karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Wprowadzone uregulowania mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są aktualnie w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

Ważną zmianą, która obowiązuje na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego  jest możliwość  wysłania własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Powiatowego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany na pierwszej stronie oraz na trzeciej stronie  - wzór podpisu. Do wniosku musi być dołączona fotografia przedstawiająca aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dowód wpłaty 21 zł.

Możliwe jest także wysłanie przez tut. Zespół: karty parkingowej oraz legitymacji  osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny