Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarzy do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku

Utworzono dnia 24.08.2023

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku informuje, że poszukuje lekarza – członka składu orzekającego.

Poszukiwany jest pilnie lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

- lekarz okulista,

- lekarz laryngolog,

- lekarz ortopeda ,

- lekarz pediatra,

 - lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Posiadający prawo wykonywania zawodu.

Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz.U. 2021 poz. 857).

1. Zadania lekarza w Zespole:

* weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

* udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

* wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:

- orzeczeń o niepełnosprawności,

- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia. Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje zapłatę.

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku, przy ulicy ks. J. Popiełuszki 14, w godzinach 08.00 – 16.00

Wymagane dokumenty:

I. kserokopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza wystawionego przez okręgową izbę lekarską (do wglądu oryginał dokumentu),

II. kserokopia dyplomu ukończenia akademii medycznej (do wglądu oryginał dokumentu),

III. kserokopia zaświadczenia ukończenia specjalizacji co najmniej pierwszego stopnia (do wglądu oryginał dokumentu).

Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku Pan Grzegorz Franczak tel. 236628009.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny