Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu płońskiego w 2023 roku

Utworzono dnia 26.01.2023

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH

ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO W ROKU 2023

 

 

Lp.

Instytucja

Adres instytucji

Obszar pomocy

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. Ks. J. Popiełuszki 14

09-100 Płońsk

Tel. 23 662 75 49

e-mail: pcprplonsk1@wp.pl

Działania w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, indywidualne poradnictwo dla osób skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego
w Płońsku z art. 207 kk.

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

09-164 Dzierzążnia

tel. 23 661 59 04

e-mail:gops@dzierzaznia.pl

Działania interwencyjno –edukacyjne w ramach oddziaływań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz możliwość porad psychologa – specjalisty do spraw psychoterapii i uzależnień w Urzędzie Gminy w Dzierzążni (dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu).

3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie

ul. Warszawska 9A

09-130 Baboszewo

Tel. 23 661 10 91

e-mail:

gopsbaboszewo@wp.pl

Działania interwencyjno – edukacyjne:

-rozmowy w celu dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu

-złożenie wniosku do GKRPA w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

-rozmowy indywidualne z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w celu motywowania do podjęcia działań naprawczych.

4

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. Kolbego 9, 09-100 Płońsk

Tel. 23 661 38 80

e-mail:

przemoc.pomoc@plonsk.pl

Działania interwencyjne i edukacyjne w ramach pracy grup roboczych. Prowadzone są rozmowy interwencyjne, których celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie, edukacja, wskazanie ofery pomocowej, monitorowanie sytuacji rodzinnej przez pracownika socjalnego (praca socjalna w środowisku). Działania w ramach MKRPA, stosowana jest procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.

5

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, tel. 23 661 80 25

e-mail:gops@sochocin.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach którego pomocy udziela

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Konsultacje dla mieszkańców Miasta
i Gminy Sochocin ralizowane są zarówno stacjonarnie jak i online za pośrednictwem wideorozmów (np przez Skype, Messenger) lub kontakt telefoniczny.

6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

ul. 11 Listopada 20,

09-140 Raciąż

Tel. 23 679 10 51

e-mail:gops@gminaraciaz.pl

Wsparcie poprzez spotkania w grupach roboczych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Płońsku

ul. Św. M. Kolbe 9

09 -100 Płońsk

Tel. 23 662 29 90

email:

mopsplonsk@plonsk.pl

-Motywacja do poprawnych zachowań

-Konieczność podjęcia leczenia odwykowego /psychiatrycznego

-Informowanie o instytucjach w których można uzyskać wsparcie psychologa, terapeuty

-Pomoc finansowa dla rodziny

-Motywacja do podjęcia zatrudnienia

8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 42 01

e-mail: gops@ugplonsk.pl

Działania edukacyjno – informacyjne
w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pomoc psychologa zatrudnionego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

ul. Kilińskiego 21

09-140 Raciąż

Tel. 23 679 20 07

e-mail:

mops.sekretariat@miastoraciaz.pl

"Punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin w Mieście Raciąż". Punkt działa raz w tygodniu – we wtorki w godzinach: 14:00 do 18:00. Osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą korzystać z indywidualnych spotkań
z terapeutą.

10

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku/n Wisłą

ul. Wł. Jagiełły 16,

09-150 Czerwińsk/n Wisłą

tel. 24 231 58 71

e-mail:gops@czerwinsk.pl

Podejmowanie działań w ramach procedury "Niebieskiej Karty", kierowanie osób stosujących przemoc do Ośrodka Terapii Uzależnień.

11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach

09-142 Załuski

Tel. 23 661 97 61

e-mail:gops-zaluski@wp.pl

Praca socjalna

Spotkania z psychologiem

Spotkania z terapeutą uzależnień.

12

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

tel. 23 661 49 55

e-mail:gopsnm@vp.pl

Specjalistyczna pomoc w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, złością, problemami rodzinnymi, uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Psycholog przyjmuje we wtorki w godzinach: 13:00 -19:00. Zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 693 481 639

 

13

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

Joniec 29

09-131 Joniec

tel. 23 661 64 30

23 661 60 17

e-mail:gops@gopsjoniec.pl

Kierowanie do certyfikowanego psychoterapeuty uzależnień, który przyjmuje w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Jońcu/ przy UG
w Jońcu w każdą środę w godzinach
12-18. Kierowanie na programy korekcyjno – edukacyjne lub do innych placówek leczących uzależnienia

14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Tel. 23 663 10 51

e-mail: gopsnaruszewo@naruszewo.pl

Działania interwencyjno-edukacyjne w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Pomoc terapeuty do spraw uzależnień zatrudnionego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny