Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Płońskiego w 2022 r.

Utworzono dnia 27.01.2022

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINI
E
NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO W ROKU 2022

 

Lp.

Instytucja

Adres instytucji

Oferta pomocy

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. Ks. J. Popiełuszki 14

09-100 Płońsk

Tel. 23 662 75 49

e-mail: pcprplonsk1@wp.pl

Działania w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, indywidualne poradnictwo dla osób skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku z art. 207 kk.

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Płońsku

ul. Św. M. Kolbe 9

09 -100 Płońsk

Tel. 23 662 29 90

email:

mopsplonsk@plonsk.pl

Udział pracowników socjalnych w grupach roboczych powolanych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 42 01

e-mail: gops@ugplonsk.pl

Pomoc psychologa zatrudnionego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

ul. 11 Listopada 20,

09-140 Raciąż

Tel. 23 679 10 51

e-mail:gops@gminaraciaz.pl

Wsparcie poprzez spotkania w grupach roboczych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

ul. Kilińskiego 21

09-140 Raciąż

Tel. 23 679 20 07

e-mail:

mops.sekretariat@miastoraciaz.pl

"Punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin w Mieście Raciąż". Punkt działa raz w tygodniu – we wtorki w godzinach: 14:00 do 18:00. Osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą korzystać z indywidualnych spotkań z terapeutą.

6.

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. Kolbego 9, 09-100 Płońsk

Tel. 23 662 30 90

e-mail:ppirpa@plonsk.pl

Działania interwencyjne i edukacyjne w ramach pracy grup roboczych. W przypadku osób nadużywających alkoholu i stosujących przemoc stosowana jest procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie

ul. Warszawska 9A

09-130 Baboszewo

Tel. 23 661 10 91

e-mail:

gopsbaboszewo@wp.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

8.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku/n Wisłą

ul. Wł. Jagiełły 16,
09-150 Czerwińsk/n Wisłą

tel. 24 231 58 71

e-mail: gops@czerwinsk.pl

Podejmowanie działań w ramach procedury "Niebieskiej Karty", kierowanie osób stosujących przemoc do Ośrodka Terapii Uzależnień.

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach

09-142 Załuski

Tel. 23 661 97 61

e-mail:gops-zaluski@wp.pl

1. Działania interwencyjno- edukacyjne w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

2.Pomoc psychologa- specjalisty terapii uzależnień zatrudnionego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.

10.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, tel. 23 661 80 25

e-mail:gops@sochocin.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach którego pomocy udziela

psycholog

11.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

tel. 23 661 49 55

e-mail: gopsnm@vp.pl

Specjalistyczna pomoc w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, złością, problemami rodzinnymi, uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Psycholog przyjmuje we wtorki w godzinach: 13:00 -19:00. Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 693 481 639

12.

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

Joniec 29

09-131 Joniec

tel. 23 661 64 30

23 661 60 17

e-mail:gops@gopsjoniec.pl

Punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach którego pomocy udziela psycholog- terapeuta uzależnień

13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

09-164 Dzierzążnia

tel. 23 661 59 04

e-mail:gops@dzierzaznia.pl

Działania interwencyjno –edukacyjne w ramach oddziaływań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz mozliwość udziału w spotkaniach profilaktyczno – edukacyjnych prowadzonych przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień w Urzędzie Gminy Dzierzążnia

14.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Tel. 23 663 10 51

e-mail: gopsnaruszewo@naruszewo.pl

Działania interwencyjno-edukacyjne w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i prup roboczych. Pomoc terapeuty do spraw uzależnień zatrudnionego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie.

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny