Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową na terenie powiatu płońskiego w roku 2024

Utworzono dnia 25.01.2024

INFORMATOR  DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH

ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO W ROKU 2024

 

Lp.

Instytucja

Adres instytucji

Obszar pomocy

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Płońsku

ul. Ks. J. Popiełuszki 14
09-100 Płońsk
tel. 23 662 75 49
e-mail:
sekretariat@pcprplonsk.pl

Działania w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową.

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

09-164 Dzierzążnia
tel. 23 661 59 04
e-mail:gops@dzierzaznia.pl

Działania interwencyjno –edukacyjne
w ramach oddziaływań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz możliwość porad psychologa – specjalisty do spraw psychoterapii i uzależnień w Urzędzie Gminy w Dzierzążni (dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu).

3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie

ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
tel. 23 661 10 91
e-mail: gopsbaboszewo@wp.pl

Działania informacyjno  – edukacyjne
w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Możliwość uzyskania pomocy psychologa- terapeuty zatrudnionego przez GKRPA.

4

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sochocinie

ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
tel. 23 661 80 25
e-mail: gops@sochocin.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach którego pomocy udziela psycholog. Raz w tygodniu w poniedziałki przyjmuje psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie konsultacje dla mieszkańców gminy Sochocin realizowane są zarówno stacjonarnie jak i online za pośrednictwem wideorozmów
(np. poprzez Skype, Messenger) lub kontakt telefoniczny. Osoby stosujące przemoc w rodzinie wobec których wszczęta jest procedura Niebieskiej Karty, kierowane są przez Zespół Interdyscyplinarny do PIK
w celu uzyskania pomocy psychologicznej.

6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
09-140 Raciąż
tel. 23 679 10 51
e-mail: gops@gminaraciaz.pl

Rozmowy w ramach grup diagnostyczno – pomocowych; w przypadku nadużywania alkoholu, kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wizyty funkcjonariusza policji w miejscu zamieszkania osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej.

7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płońsku

ul. Św. M. Kolbe 9
09 -100 Płońsk
tel. 23 662 29 90
e-mail: mopsplonsk@plonsk.pl

Pomoc w ramach pracy grup diagnostyczno – pomocowych i pracy socjalnej. Prowadzone są rozmowy interwencyjne.
W przypadku osób nadużywających alkoholu i stosujących przemoc, w indywidualnych sytuacjach stosowana jest procedura zobowiązania sądowego do leczenia odwykowego.

8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Raciążu

ul. Kilińskiego 21
09-140 Raciąż
Tel. 23 679 20 07
e-mail: mops.sekretariat@miastoraciaz.pl

Osobom podejrzanym o stosowanie przemocy domowej pomoc świadczą głównie dzielnicowi – członkowie grup diagnostyczno – pomocowych. Raz w tygodniu, w każdy wtorek w godzinach: 14:00 do 18:00 w  siedzibie MOPS działa "Punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin w Mieście Raciąż". Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej mogą w Punkcie otrzymać wsparcie terapeutyczne w formie konsultacji indywidualnych.

9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Załuskach

09-142 Załuski
tel. 23  661 97 61
e-mail: gops-zaluski@wp.pl

Praca socjalna
Spotkania z  psychologiem
Spotkania z terapeutą uzależnień.

10

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
w Jońcu

Joniec 29
09-131 Joniec
tel. 23 661 64 30
23 661 60 17
e-mail: gops@gopsjoniec.pl

Możliwość skorzystania z konsultacji psychologa, psychoterapeuty, certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień, który przyjmuje w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Jońcu
w każdą środę w godzinach 12:00 – 18:00.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny